PRIVAATSUSPOLIITIKA – ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Vigri Kohvik OÜ (registrikood: 14359638, edaspidiselt: müüja) on võtnud endale kohtustuse kaitsta teenuse tarbijate (edaspidiselt: klientide) privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide andmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

Milliseid andmeid kogume:
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
Kohaletoomise aadress
Kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
Klienditoe andmed

Mis eesmärgil me andmeid kogume:
Isikuandmeid nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadressi kasutatakse selleks, et lahendada kaupade ja teenustega osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Isikuandmeid nagu kohaletoimetamise aadress, kasutatakse kliendi tellimuse haldamiseks ja tellimuse kohaletoimetamiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ja kliendieelistuse analüüsimiseks.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus:
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendipretensioonide lahendamiseks.
Teenuse kasutaja nimi, telefoninumber ja aadress edastatakse kaupa kohale toimetava ettevõtte kullerile (Kulleripoisid OÜ).
Vigri Kohvik OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Vigri Kohvik OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja raamatupidamisele raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs:
Kõiki müüja veebipoe kasutamisel ja ostude sooritamisel teatavaks saanud teenuse kasutaja andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe haldajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ja osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.
Kui ost on sooritatud kasutajakontota, saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel: pood@vigrikohvik.ee

Nõusoleku tagasivõtmine ja isikuandmete kustutamine:
Kui isikuandmete töötlemine toimub teenuse kasutaja nõusoleku alusel, siis on teenuse kasutajal õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel: info@vigrikohvik.ee.
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel: info@vigrikohvik.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Säilitamine:
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui sellised andmed on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu 3 aastat.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 7 aastat.

Otseturundusteated:
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. (Oluline, et kliendiks registreerudes või registreerumata ostes oleks all olemas kiri: soovin saada uudiskirja/liitun uudiskirjaga kuhu kasti tuleb linnuke teha)
Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega: info@vigrikohvik.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimuse muuta. Kõik veebipoe kliendid on privaatsustingimustega tutvunud ning selle kohta ka nõusoleku andnud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta käivates küsimustes palume pöörduda veebipoe kasutajatoe poole: info@vigrikohvik.ee

Vaidluste lahendamine:
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@vigrikohvik.ee. Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)